Privacyverklaring Suzanne Meijers Arbeidsrecht Advocaat B.V.

Suzanne Meijers Arbeidsrecht Advocaat B.V. (hierna SMAA) vindt jouw privacy erg belangrijk. SMAA zal jouw gegevens dan ook op een veilige manier verwerken en gebruiken, geheel volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming. In deze privacyverklaring legt SMAA aan je uit welke gegevens SMAA van je verzamelt en waarom SMAA dit doet. Ook kun je in deze verklaring lezen wat jouw rechten met betrekking tot deze verwerking zijn. Voor vragen over je privacy mag je contact opnemen via info@suzannemeijersarbeidsrecht.com.

Artikel 1   Wie is Suzanne Meijers Arbeidsrecht Advocaat B.V.

Suzanne Meijers Arbeidsrecht Advocaat B.V., gevestigd te (3512 KM) Utrecht aan de Brigittenstraat 22. SMAA staat ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 83101624. Suzanne Meijers is de verwerkingsverantwoordelijke van jouw persoonsgegevens.

Artikel 2   Welke gegevens gebruikt SMAA?

Hier kun je een overzicht vinden van de gegevens die SMAA verwerkt, waarom SMAA dit doet, welke juridische grondslag SMAA heeft om deze gegevens van je te mogen verwerken en hoe lang SMAA deze gegevens zal bewaren.

SMAA verwerkt je naam, eventuele bedrijfsnaam, adresgegevens, geboortedatum, e- mail, telefoonnummer en andere gegevens die nodig zijn om SMAA haar diensten optimaal aan jou te kunnen leveren. Je kunt hierbij denken aan eventuele persoonsgegevens die worden opgenomen in het dossier of ter sprake komen in een procedure. SMAA gebruikt deze gegevens om de overeenkomst uit te kunnen voeren. SMAA bewaart deze gegevens tot 7 jaar na het einde van onze overeenkomst. Een vonnis zal SMAA 20 jaar bewaren.

Voor facturatie en de financiële administratie verwerkt SMAA jouw naam of die van jouw contactpersoon, bedrijfsnaam met bijbehorende Kamer van Koophandel gegevens, factuuradres, klantnummer, e-mail, telefoonnummer, bankgegevens en openstaande saldo. Zonder deze gegevens kan SMAA jouw betaling niet verwerken. Volgens een wettelijke verplichting van de Belastingdienst dient SMAA deze gegevens 7 jaar te bewaren. Na deze periode zal SMAA deze gegevens van jou anonimiseren.

Mocht jij onverhoopt een klacht hebben over SMAA haar dienstverlening, zal SMAA je (bedrijfs)naam, e-mail, telefoonnummer, accountnummer en de inhoud van en communicatie omtrent deze klacht verwerken om tot een zo goed mogelijke oplossing voor je te kunnen komen. Deze gegevens gebruikt SMAA voor een optimale uitvoering van de overeenkomst. SMAA zal gegevens met betrekking tot klachten 7 jaar na afhandeling verwijderen.

SMAA heeft een commercieel belang om enkele persoonsgegevens van jou te gebruiken voor marketingdoeleinden. SMAA verwerkt jouw naam, e-mail en social media account voor direct marketing en social media marketing. SMAA zal deze gegevens verwijderen zodra jij je uitschrijft van SMAA haar nieuwsbrief of aangeeft niet meer door SMAA benaderd te willen worden.

Om deze website mogelijk te maken en te optimaliseren gebruikt SMAA analytics en retargeting diensten. SMAA heeft een commercieel belang om jouw surfgedrag en daarmee samenhangende gegevens te gebruiken om SMAA haar service te analyseren en waar nodig te verbeteren. SMAA zal jouw gebruik van SMAA haar website tracken met Google Analytics en een Facebook Pixel en is hierbij aan de bewaartermijnen van deze partijen gebonden.

Deze diensten maken gebruik van cookies. Cookies zijn kleine stukjes informatie die bij het bezoek van SMAA haar website worden meegestuurd aan jouw browser en vervolgens op de harde schijf of in het geheugen van het apparaat waarmee jij SMAA haar website bezoekt worden opgeslagen. Deze cookies zullen jouw apparaten niet beschadigen.

Daarnaast verzamelt Facebook doelgroepstatistieken door middel van een first party cookie. Met deze gegevens kan SMAA gerichter advertenties plaatsen. Deze cookies zijn twee jaar actief. De data die door Facebook wordt verzameld met behulp van deze cookie wordt echter geanonimiseerd aan SMAA doorgegeven.

Om het plaatsen van recensies over SMAA haar diensten mogelijk te maken, verwerkt SMAA jouw naam, eventuele bedrijfsnaam, en inhoud van jouw bericht. Met het plaatsen van jouw bericht worden deze gegevens zichtbaar voor SMAA. Recensies over SMAA haar diensten kan SMAA op haar website en op social media kanalen plaatsen uit commercieel belang. SMAA verwijdert deze zodra ze niet meer representatief zijn voor SMAA haar dienstverlening of jij een verzoek doet tot verwijdering.

Wanneer jij contact met SMAA op wilt nemen via de website, vraagt SMAA om jouw naam, bedrijfsnaam en e-mail. Met het versturen van het contactformulier worden deze gegevens automatisch zichtbaar zodat SMAA contact met jou op kan nemen. De gegevens van een verzonden contactformulier verwijdert SMAA nadat jouw aanvraag is afgerond, tenzij hier een overeenkomst uit voortvloeit.

SMAA verwerkt jouw naam, e-mail, eventuele gravatar, website en inhoud van je bericht wanneer jij een reactie op SMAA haar artikelen of berichten achter wilt laten. Deze gegevens worden automatisch zichtbaar voor SMAA en zal SMAA bewaren totdat jij jouw reactie verwijdert of SMAA haar bericht verwijdert.

SMAA verwerkt tot slot jouw naam, e-mailadres en overige gegevens die van belang zijn voor de desbetreffende training, webinar of freebie wanneer jij je hiervoor inschrijft. Deze gegevens worden verzameld via een inschrijfformulier. SMAA bewaart deze gegevens tot jij je uitschrijft. Jij kunt nog opvolgmails krijgen die verband houden met het onderwerp van de training, webinar of freebie waarvoor jij je hebt ingeschreven. Daarnaast kan het privacybeleid van een derde partij van toepassing zijn op deze gegevens, wanneer jij via deze derde partij een toegangsbewijs aanschaft. Indien het een betaalde webinar of training betreft, verwerkt SMAA tevens jouw factuurgegevens. Deze gegevens bewaart SMAA7 jaar conform de regels van de Belastingdienst.

Artikel 3   Hoe verkrijgt SMAA deze gegevens?

Bovenstaande gegevens heeft SMAA van jou als klant, contactpersoon of websitebezoeker verkregen, omdat jij deze gegevens aan SMAA hebt verstrekt.

Artikel 4   Welke rechten heb jij met betrekking tot deze gegevens?

De Algemene Verordening Gegevensbescherming heeft jou een aantal rechten gegeven met betrekking tot de persoonsgegevens die je door SMAA hebt laten verwerken.

  1. Inzage – Je kunt te allen tijde een verzoek doen om jouw gegevens in te zien.
  2. Wijziging – Als je op basis van inzage je gegevens aan wilt laten passen, laten verbeteren, aanvullen, afschermen of verwijderen, kun je hiertoe een verzoek indienen.
  3. Bezwaar – Tegen de verwerking van jouw gegevens kun jij bezwaar maken.
  4. Gegevensoverdracht – Mocht jij je gegevens bij een andere aanbieder onder willen brengen, zal SMAA jouw gegevens verstrekken in een gestructureerde en gangbare vorm die door gangbare digitale systemen te openen is.
  5. Intrekking – Wanneer SMAA gegevens heeft verwerkt op basis van jouw expliciete toestemming, heb jij het recht deze toestemming in te trekken. Dit kan wel gevolgen hebben voor de diensten die SMAA je kan leveren.

Om gebruik te maken van jouw rechten kun je een verzoek sturen, voorzien van een kopie van jouw identiteitsbewijs (met afgeschermd BSN en pasfoto), naar info@suzannemeijersarbeidsrecht.com. SMAA zal je verzoek zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen 30 kalenderdagen, beoordelen. Wanneer SMAA niet aan je verzoek kan voldoen, zal SMAA jou laten weten waarom SMAA jouw verzoek afwijst.

Artikel 5   Wie ontvangen jouw gegevens?

SMAA zal jouw gegevens niet verstrekken aan derde partijen, tenzij dit nodig is voor de bedrijfsvoering of vanuit een wettelijke verplichting vereist is. Jouw gegevens kunnen voor uitvoering van de overeenkomst worden doorgegeven aan verwerkers, partijen betrokken bij de uitvoering van onze overeenkomst en externe adviseurs. SMAA sluit met deze derde partijen verwerkersovereenkomsten om jouw privacy optimaal te beschermen. SMAA zal jouw gegevens niet doorverkopen aan derden.

Artikel 6   Slotbepalingen

SMAA raadt je aan deze privacyverklaring regelmatig te raadplegen, omdat SMAA wijzigingen in het beleid kan aanbrengen. Als je vragen hebt over deze verklaring of de wijze waarop SMAA je gegevens gebruikt, kun je een e-mail sturen naar info@suzannemeijersarbeidsrecht.com. Als je een klacht hebt over de manier waarop SMAA met je gegevens om gaat kun je SMAA dat ook laten weten. Daarnaast kun je contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.